Portrettekenen wordt AQUARELportret

 TEKENEN Deel 6 was het laatste deel van Portret-tekenen  en wordt nu vervolgd door
PORTRET IN AQUAREL(deel 1): 145 € 
Lesgever: Fernand Thienpondt. 
  30/01;   6, 20, 27/02;   6, 13, 20, 27/03;  3, 10/04/2018 telkens van 16.15 tot 18.45 u.

ZIE RUBRIEK ‘ Vaste Cursussen Aquarel’  of  RUBRIEK ‘Workshops’