Deel 6 Portrettekenen

. Tekenles portret-gelaatuitdrukkingen/emoties: 145 € 
Lesgever: Fernand Thienpondt. 
26 /09;   3, 10, 17/10;   7, 14, 21, 28/11;   5, 12/12/2017 telkens van 16.15 tot 18.45 u.