3-daagse workshop PERSPECTIEF

3-daagse Workshop PERSPECTIEF

BRUGGE  3-daagse TEKENSTAGE/WORKSHOP ‘Perspectief’ : 155 € (3x lunch inbegr.)  
 15, 22, 29/03/18  3 donderdagen, telkens van  09.30 – 17.00 u. prof: Fernand Thienpondt.
INFO: aquathien@hotmail.com  0032 (0)475 91 92 48

Op vraag/behoefte van heel wat aquarellisten-tekenaars geven we een 3-daagse stage over het onmisbare PERSPECTIEF tekenen.

In ALLES wat we waarnemen zit ‘perspectief’ om de eenvoudige reden dat we de werkelijkheid DRIE-dimensioneel (= hoogte, breedte en diepte) zien en dat op een TWEE-dimensioneel blad papier (= enkel hoogte en breedte) moeten vastleggen.

Er bestaan honderden boeken en vakliteratuur over perspectief, … allemaal om ter ingewikkelds !

In deze 3-daagse sessie proberen we vooral EERST de perspectief te ‘begrijpen’ en ‘aan de voelen’.

 We dienen eerst een paar basisbegrippen uit te leggen.
De definitie van deze basisbegrippen worden eenvoudig uitgelegd aan de hand van een aantal voorbeelden die we werkelijk (leren) zien.

Het perspectieftekenen wordt samengevat in slechts één twee-ledige regel.
Deze regel werd trouwens pas in de 15de eeuw ‘ontdekt’ door Filippo Brunelleschi, Italiaans architect uit Florence van, onder meer, de Duomo Santa Maria del Fiore.

Ja, U hoort het goed, !!! slechts één regel !!!  Alleen doen er zich veel verschillende situaties voor, zoals een stilleven, een plein of straatzicht, een interieur of een doos > een container > een huis, enz…
MAAR het is steeds en slechts die ene regel die we nodig hebben!
DEZE WORKSHOP IS NIET BEDOELD VOOR PERSONEN DIE GOED PERSPECTIEF KUNNEN TEKENEN, maar WEL VOOR PERSONEN DIE (nu nog) GEEN PERSPECTIEFDOORZICHT HEBBEN.

Inschrijven kan door storting van.…€ op rek. IBAN: BE25 0014 8882 2482 van de vzw Vlaamse aquarel-en Tekenschool (Code BIC : GEBABEBB) met vermelding CURSUS en uw tel. aub.