5 daagse FACHIN (Morvan, France) september

All-Inn’ AQUARELSTAGES ZOMER/ETE 2016

FERNAND THIENPONDT/DANIEL HARDYNS

Meer/plus info: 050/34 58 22   0475/91 92 48   aquathien@hotmail.com

Meerijden vanuit Brugge mogelijk.

Nl.
FACHIN (FR. tussen Château-Chinon en Autun in het natuurgebied de MORVAN)

vzw De Vlaamse Aquarel-en Tekenschool

STAGE 5 dagen (+ tentoonstelling): maand. 12, tot en met 16 (17) september 2016

van 9.30 – 12.30 u en 14.00 – 17.30 u.

Op zaterdagvoormiddag 17 sept. tentoonstelling van de gemaakte werken in de feestzaal van Fachin,

met receptie aangeboden door dehr. Burgemeester en de inwoners van Fachin.

300 € voor de 5dagen en voor de 2 lesgevers samen ( + pension complet: diverse mogelijkheden)

thema: De landschappen en dorpjes van de Morvan.

Inschrijven door het storten voorschot 150 € op rek. BE25 0014 8882 2482 (BIC GEBABEBB)

van de vzw Vlaamse aquarel-en Tekenschool.

Info: Fernand Thienpondt: aquathien@hotmail.com of 0032 (0)50 34 58 22 of 0032(0)475 91 92 48

Daniel Hardyns: daniel.hardyns@telenet.be 0032 (0)476 98 28 60

Office de tourisme Château-Chinon: http://www.ot-chateauchinon.com/ 0033 (0)386 850 658

 

Fr.

FACHIN (FR. entre Château-Chinon et Autun au Parc Naturel de MORVAN)

asbl. l’Ecole Flamande de l’aquarelle et dessin

STAGE 5 jours (+ exposition): lundi 12 – 16 (17) september 2016

de 9.30 – 12.30 h et de 14.00 – 17.30 h.

samedi avant-midi 17 sept. Exosition des oeuvres des participants à la salle de fête de la mairie de Fachin,

avec un verre d’amitié offert par Monsieur le Bourgemestre et les Habitants de Fachin.

300 € les 5 jours les 2 prof. ensemble 8S. STAGE FACHIN (1) 8S. STAGE FACHIN (2) 8S. STAGE FACHIN,Morvan FR. sept. 2016 (2) 8S. STAGE FACHIN,Morvan FR. sept. 2016 (3) 8S. STAGE FACHIN,Morvan FR. sept. 2016 (5) 8S. STAGE FACHIN,Morvan FR. sept. 2016 (9) 8S.7 fountain Autun 8S.8

003

003

( + pension complet: diverse mogelijkheden)

thème: Les Paysages et villages du Morvan.

Pour s’inscrire: versez un avance de 150 € sur le compte BE25 0014 8882 2482 (BIC GEBABEBB)

de l’asbl école flamande de l’aquarelle et dessin.

Info: Fernand Thienpondt: aquathien@hotmail.com of 0032 (0)50 34 58 22 of 0032(0)475 91 92 48

Daniel Hardyns: daniel.hardyns@telenet.be 0032 (0)476 98 28 60

Office de tourisme: http://www.ot-chateauchinon.com/ 0033 (0)386 850 658