Deel 5 : “Water in beweging – de zee”

DEEL 5: WATER IN BEWEGING – DE ZEE
AQUARELLEREN  Didactische AQUAREL-THEMA-Boeken
Fernand Thienpondt – vzw Vlaamse Aquarel-en Tekenschool

Ieder boek telt 80 pagina’s met tal van aquareltips en ‘stap voor stap’ voorbeelden en kost 24 €
Het kan besteld worden door overschrijving van 24 € (+ 4,5 € portkosten) op rekening van de Vlaamse Aquarel-en Tekenschool  IBAN: BE25 0014 8882 2482 Code BIC: GEBABEBB, het wordt u vervolgens binnen de week opgestuurd.

Vergeet niet TITEL + VERZENDADRES te vermelden!  INFO: aquathien@hotmail.com

Het ontstaan en de vorming van de golven, het overklappen en het uitrollen op het strand, het uiteenspatten tegen de rotsen; Met een speciale studie over het aquarelleren van rotsen. Van een romantisch strand tot een woelige zee. Van hevige storm tot tornado’s  
op zee.