Wat is IWS Belgium ?

IWS Belgium (International Watercolor Society) is een netwerk van aquarellisten wereldwijd. Het doel is deze sublieme schilderkunst onder het grote publiek te promoten. Als IWS Belgium maken wij dan ook deel uit van de grote familie die IWS Globe is. Iedere Belgische aquarellist(e) kan lid worden van IWS Belgium, zodat we elkaar kunnen motiveren.

IWS Belgium, met country leader Fernand Thienpondt, neemt dan ook op vraag van Atanur Dogan, president van IWS Globe en Amit Kapoor, vice-president deze taak op zich. We nemen deel aan evenementen georganiseerd door andere IWS-landen. We nemen aldus deel aan die tentoonstellingen en voor sommige evenementen reizen we daarheen en nemen we deel aan het culturele programma.

We organiseren ook Aquarel-tentoonstellingen voor (alleen) de Belgische IWS-leden Biënnale 1ste was in 2021, de 2de Biënnale komt er in 2023. Om de 5 jaar zullen we proberen om een wereldwijd internationaal IWS Watercolor Festival in België te organiseren. Vrijwillige medewerkers mogen zich altijd kandidaat stellen, waarvoor dank.

Hoe word ik LID van IWS Belgium ?

 

Om deel te nemen aan de activiteiten van IWS België moet u:

  • Minimum 18 jaar oud zijn
  • Belg zijn of in België gedomicilieerd zijn
  • Lid zijn van IWS Belgium *

* U wordt lid van IWS Belgium door de lidmaatschapsbijdrage van 40 € te betalen op de rek. IWS Belgium, IBAN: BE71 0018 1363 5369. Dit is geldig tot juni 2024. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden zoals uw e-mailadres. Of neem contact op met Fernand Thienpondt, leader IWS Belgium via: aquathien@hotmail.com.

Uw persoonlijke kaart wordt aan het einde van de volgende maand opgestuurd. Deelname aan activiteiten (met al of niet ter plaatse gaan) zal aan alle (en alleen aan) leden mede gedeeld worden.

Het jaarlidgeld is telkens geldig van 1 juli tot en met 30 juni erop volgend jaar.